Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


POSLANIE ROTY

Rota podpory velenia je taktickou zložkou Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky s prvoradým poslaním plniť úlohy zabezpečenia činnosti Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a podieľať sa na plnení úloh Veliteľstva posádky Bratislava. Plní úlohy pri obrane a ochrane životných záujmov Slovenskej republiky a jej spojencov pred vojenskými a nevojenskými hrozbami.

Podieľa sa na :


• zabezpečení úloh vyplývajúcich s Nariadení a úlohových listov s GŠ OS SR , vrátane zabezpečenia presunov, budovania a premiestňovania miest velenia, ochrany a obrany prvkov logistickej podpory;
• plnení úloh ochrany životných záujmov štátu.


V čase bezpečnosti roty podpory velenia musí byť schopná:

• plnohodnotne zabezpečiť činnosť GŠ OS SR a VePBA na základe požiadaviek s nadriadených stupňov;
• dosiahnuť a udržať stanovenú úroveň operačnej pripravenosti,
• nasadiť podriadené jednotky kdekoľvek na území Slovenskej republiky na poskytnutie vojenskej podpory civilným orgánom pri riešení krízových situácií a v súčinnosti s civilnými organizáciami sa podieľať na riešení priemyselných havárií a prírodných katastrof.

Skočiť na menu


Share