Preskocit navigáciu
VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
December 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Vyhlásenie o prístupnosti

POZOR! POSUNUTÁ UZÁVIERKA + NOVÉ POZÍCIE: HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV


POZOR! POSUNUTÁ UZÁVIERKA + NOVÉ POZÍCIE: HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

     INFOOPS, CIMIC, PSYOPS (57. samo) hľadajú nových kolegov - a 51. vz hľadá psychológa

Vytvorili sme nové miesta, pozície! Staň sa aj Ty členom rodiny odborností INFOOPS, CIMIC, PSYOPS. Ak už si profesionálny vojak a chceš slúžiť v dynamicky sa rozvíjajúcich vojenských spôsobilostiach, veľmi radi Ťa uvidíme na výbere do 57. samostatného oddielu 7. – 11. novembra 2022.

Sily pre špeciálne operácie - 51. výcviková základňa - zároveň obsadzuje pozíciu ´veliteľ skupiny´ v špecializácii M30 / psychologická služba. Pre zaradenie do výberu na túto pozíciu platia administratívne identické podmienky (nižšie) ako pre výber do 57. samo.

Pridaj sa k nám a staň sa výnimočným! (podľa §65 zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Potrebujeme nových spolubojovníkov!

 

Ak Ti je blízky aspoň niektorý z týchto pojmov – rozhodne sa do výberu prihlás:

komunikácia, dezinformácie, kreativita, Linux, hybridné hrozby, bezpečnostné prostredie, operačná bezpečnosť, kybernetický priestor, Python, skriptovanie, analytika, postprodukcia, kamera, grafické editory, sociálne siete, vyjednávanie, styčná činnosť, OS X, analýza civilného prostredia, loud speaker operácie, boj proti propagande nepriateľa, strategická komunikácia, zber informácií…

*podrobne pozri pripojenú prezentáciu ‚výber 57._samo_11_2022.pdf‘

 

VIDEOUPÚTAVKA (dostupná iba z internej siete OS SR)

 

VIDEOUPÚTAVKA (nedostupná z internej siete OS SR)

     

 

Aký je podľa nás ideálny kandidát? 

V prvom rade musíš byť profesionálny vojak v hodnosti vojak 2. st. až rotný, vrátane. A ak si dôstojník, tak poručík a nadporučík. Pre štábne funkcie môžeš byť aj kapitán (pozri tabuľku v súbore ‚výber 57._samo_11_2022.pdf‘). Rozhodne musíš byť tímový hráč, ktorý slúži z vnútorného presvedčenia, s profesionálnym prístupom a s chuťou vzdelávať sa a napredovať. Ak máš skutočný záujem a chuť, ostatné Ťa naučíme.

 

Aké výhody získaš službou v 57. samostatnom oddiele ?

 

       zahraničné odborné a kariérne vzdelávanie,

       vysielanie do komunikačných, odborných a jazykových kurzov – aj v civilnom sektore,

       umožnená účasť v misiách a operáciách OS SR v zahraničí,

       moderný prístup k riadeniu ľudských zdrojov,

       výcvik zameraný na súčasné a budúce hrozby – konflikty,

       priestor pre vlastnú iniciatívu, kreativitu a osobnostný rozvoj,  

       kariérny rast bez nutnosti zmeny odbornosti,

       súčasť rodiny SOF – flexibilita personálnych zámerov.

 

PODMIENKY ZARADENIA DO VÝBERU

Výber sa uskutoční v súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-135/2021 zo dňa 16. februára 2021 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky (viď príloha), ktorý vyhlasuje veliteľ Síl pre špeciálne operácie.

  Do pozornosti Ti dávame - kvôli Tvojej účasti vo výbere - čl. 1. bod 3. Nariadenia NGŠ o výbere: "Veliteľ umožní (rozumej ´má povinnosť´) uchádzačovi o výkon štátnej služby v Silách pre špeciálne operácie zúčastniť sa výberu a oboznámi ho s týmto nariadením".

Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v priestoroch 57. samostatného oddielu Síl pre špeciálne operácie v Kasárňach SNP v Martine, Československej armády 3, a okolí.

Termín výberu: 7. – 11. 11. 2022!

 

 

Vážený uchádzač, doplňujúce informácie si môžeš nájsť v prílohe (viď ‚výber 57._samo_11_2022.pdf‘) a v prípade ďalších otázok nás pokojne kontaktuj:

 

       informácie o voľných pozíciách - 0960 482 851, 0903 824 669,

       informácie k požadovanej dokumentácii - čat. Tomáš DUBOVEC, 0960 482 856tomas.dubovec@mil.sk.

 

Kvalifikačné predpoklady – odporučené – všeobecné:

 

Pozri prosím v priloženom súbore ‚výber 57._samo_11_2022.pdf‘.

 

Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka do výberu:

 

       zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave), 

       plavec,

       predloženie požadovanej dokumentácie.

 

  Požadovanou dokumentáciou sa rozumie: 

 

       písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č.g 1.) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom vojaka žiadajúceho o zaradenie do výberu,

       motivačný list (príloha č. 2.),

       overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka (postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru), 

       lekárske potvrdenie so záverom “schopný vykonať výber” (príloha č. 3.),

       čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4.),

       čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5.),

       čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o členstve v občianskych združeniach a spolkoch (príloha č. 6.),

       výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na vykonanie výberu (výpis vojak predloží v prvý deň výberu),

       overená fotokópia dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania (výučný list/maturitné vysvedčenie - postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),

       osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. jazykové - komunikačné - analytické kurzy a pod., potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom, vodičský preukaz a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),

       kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za roky 2020-2022.

 

 

Požadovanú dokumentáciu zašli do 12. októbra do 7. októbra (rozhodúca je pečiatka pošty) na adresu:

 

57. samostatný oddiel

čat. Tomáš DUBOVEC

Jilemnického 6

036 01 Martin

 

 

Prosíme, dôkladne si skontroluj úplnosť dokumentov a dodrž termíny doručenia dokumentácie, v opačnom prípade Tvoju žiadosť nemôžeme akceptovať!

 

 

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača.

 

Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky, avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného vyplneného CP).

 

Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov 57. samostatného oddielu.

 

 

1. časť - testovacia časť jednotlivca:

       preskúšanie profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti,

       preverenie jazykovej spôsobilosti, 

       psychodiagnostické posudzovanie - 25. október 2022 (riadny termín). Náhradný termín bude nastavený osobitne a individuálne a iba v odôvodnených prípadoch - po kontaktovaní uchádzačom na tel. 0903 824 669.

 

2. časť - komplexné preverenie odborných spôsobilostí a predpokladov. 

 

3. časť – personálna časť:

 

       základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať, 

       osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.

 

 

Predčasné ukončenie výberu:

       odstúpenie na vlastnú žiadosť (strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),

       vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka, 

       vyradenie na podnet psychológa, 

       vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,

       vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.

 

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie:

Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. 

 

V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky z výberu vylúčený. Pre tieto porušenia nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť takto vyradeného uchádzača o zaradenie do výberu.

 

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.

 

Výsledok výberu oznámi veliteľ Síl pre špeciálne operácie písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal, až po schválení personálneho zámeru NGŠ.

 

Takzvaná „platnosť výberu“, teda akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k Silám pre špeciálne operácie po úspešnom absolvovaní výberu, je po dobu štyroch rokov.

 

  

 

Pri nejasnostiach nás neváhaj kontaktovať. Tešíme sa na Teba!

 Autor: podplukovník Mário Pažický, 57. samo/VeSŠO - Dátum: 15.09.2022
Čítanosť: 6006
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share